Uitgelicht: Studiedag maandag 12 februari

Even een herinnering, maandag 12 februari zijn alle leerlingen de hele dag vrij van school.

Wij hebben als team dan een studiedag in de planning staan. We gaan weer verder aan de studie met BLP (Building Learning Programma) In de afgelopen periode hebben we gewerkt aan de leerspier doorzetten en samenwerken. BLP: focus op Leren en Leercultuur 
Het doel van Building Learning Power (BLP) is om het lerend vermogen bij leerlingen te ontwikkelen, zowel op school als daar buiten. Centraal staat het creëren van een leercultuur in de klaslokalen en in de school in het algemeen. Een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen die meer vertrouwen hebben in hun eigen leervermogen sneller en beter leren. BLP vergroot het concentratievermogen en het leerplezier van leerlingen, met als gevolg dat de leerresultaten omhoog gaan. 

Leven lang leren 
BLP bereidt kinderen goed voor op een onzekere toekomst. Tegenwoordig staan scholen voor de uitdaging om niet alleen op te leiden voor testresultaten, maar ook voor een leven lang leren. Om succesvol te zijn in de 21ste eeuw, moeten leerlingen o.a. over de volgende vaardigheden beschikken: vasthoudend en vindingrijk zijn, fantasierijk en logisch kunnen denken, zelfgedisciplineerd en zelfbewust zijn, kunnen samenwerken en leergierig zijn. 

Kalender

20 juli
Zomervakantie
03 september
Eerste schooldag
08 september
Oudpapier
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

Bieb burgemeesters

Verenigingsnieuws

Vergadering van de GMR

De GMR behandelt in de vergadering van 5 juli a.s. onderstaande agenda. De vergadering wordt

Uit de media

Wat vaker grijs

Bedroeg in schooljaar 2003/2004 het aantal basisschoolleraren dat 55 jaar of ouder is nog 11